Skip to content

Rijk van Dommel en Aa

Herenboeren Rijk van Dommel en Aa

Stichting Herenboeren Rijk van Dommel en Aa heeft als doel het bereikbaar maken van smaakvol, gezond, duurzaam, veilig en betaalbaar voedsel voor onze leden. Hoe we dat gaan doen? Door samen duurzaam voedsel te produceren.

In de regio van Helmond, Nuenen, en Mierlo (in het Rijk van Dommel en Aa) willen we een kleinschalig, gemengd boerenbedrijf oprichten in een coöperatie bestaande uit leden. Daarmee willen we meer grip krijgen op de manier waarop we ons eigen voedsel produceren en hoe ons landschap eruit ziet.

Enthousiast? Meld je dan aan als aspirant herenboer.
De privacyverklaring staat op onze Contact pagina.

We organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, houden contact met de pers, en sluiten aan bij evenementen in het thema van natuur, voedsel, ecologische landbouw, en samen produceren. In onze agenda kun je zien welke activiteiten er gepland staan. Heb je een leuk idee voor een activiteit? Laat het ons even weten!

Meer over het concept van de Herenboerderij en de brede Herenboerenbeweging in Nederland lees je onder ‘De Herenboerderij’ of bij Herenboeren Nederland.

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten gepland

Stand van zaken – aanmeldingen

Een Herenboerderij kan optimaal draaien als er 200 gezinnen lid zijn van de coöperatie. Dat komt gemiddeld neer op 500 personen. Bij dat aantal is een herenboerderij ‘vol’.

Om bij de start voldoende zekerheid te hebben over de haalbaarheid, willen we graag met minstens 150 gezinnen de coöperatie opstarten. De resterende 50 kunnen dan later nog aansluiten.

In het kader hiernaast kun je zien hoeveel gezinnen er op dit moment bij ons aangemeld zijn met interesse. We gaan ervan uit dat niet iedereen op deze lijst ook daadwerkelijk lid zal worden als we grond gevonden hebben. De grond kan te ver van de woonplaats liggen, of de thuissituatie kan veranderd zijn. Daarom hadden we een doel gesteld van 250 gezinnen op de interesselijst.

Zoals je ziet zijn we inmiddels al met ruim 250 geïnsteresseerde gezinnen.

Iedereen die zich aanmeldt met interesse wordt via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden en uitgenodigd voor speciale activiteiten voor aspirant herenboeren.

Aanmeldingen

352 gezinnen | 924 monden

Dit zijn gezinnen die op onze mailinglijst staan met (serieuze) interesse om lid te worden.

Laatste update: 17 feb 2024

Meer cijfers

Klik op de figuur voor een interactieve kaart.

Stand van zaken – grond

Waar ligt de herenboerderij? Op dit moment is er nog géén fysieke locatie waar je onze herenboerderij kunt vinden.

Aangezien we een bemoedigend grote achterban hebben, richten we de  energie van de kartrekkers nu vooral op het vinden van een plek. We zoeken daarvoor 15 tot 20 hectare grond in de omgeving van Helmond, Nuenen en Geldrop-Mierlo.

Op een aantal plaatsen lijken goede mogelijkheden te zijn, waar een coöperatieve natuurgedreven boerderij goed in de omgevingsplannen zouden passen. Samen met de betrokken gemeenten, grondeigenaren en organisaties als waterschappen, groen-ontwikkelfonds Brabant en ZLTO zoeken we uit hoe we tot een prachtige win-win situatie kunnen komen.

Idealiter gaan we de grond langdurig pachten. Maar er zijn inmiddels ook mogelijkheden om grond aan te kopen via een landelijk grondfonds voor o.a. Herenboerderijen.

Heb je een idee of wil je meehelpen met zoeken? Neem dan even contact met ons op via rijkvandommelenaa@herenboeren.nl.

Op de pagina Wie zijn wij’ kun je zien welke kartrekkers zich bezighouden met grond in jouw omgeving. Check ook even de Richtlijnen voor een geschikte locatie.

RIjk van Dommel en Aa

De pijlers van Herenboeren

Herenboeren definitie

Elk lokaal initiatief geeft een eigen invulling aan het concept van een Herenboerderij. Een aantal kenmerken hebben alle Herenboerijen in elk geval met elkaar gemeen. Dat zijn de 7 punten die een herenboerderij definiëren:

  • De rechtsvorm is een Coöperatie U.A.
  • Arbeid is geborgd in de begroting.
  • De boer(in) is bedrijfsleider.
  • Productie is afgestemd op de behoefte.
  • Geen verkoop van producten.
  • Financiering 100%  door de leden.
  • Natuurgedreven productie.
  • Onderdeel van een lerend netwerk.

Lees meer

Nieuwsberichten