Nieuwe kartrekkers

De afgelopen maanden zijn er wat wisselingen geweest in de groep kartrekkers.

Rudolf de Bruijn heeft zijn voorzittersrol overgedragen aan Amber van Houtum.

Hans Maasakkers heeft zijn plek als penningmeester overgedragen aan Aukje van Gestel.

En we hebben drie nieuwe kartrekkers mogen verwelkomen:

Mark Franken uit Geldrop en Nico Jansen uit Stiphout gaan zich inzetten voor het vinden van een locatie.

José van der Want uit Stiphout helpt met de naamsbekendheid en ledenwerving.

En we zijn ook heel blij met Inge Leerschool uit Brouwhuis, die onze social media onderhoudt en helpt met het vastleggen van onze overleggen en documenten.

Deel dit bericht: